Problem 0103 - Dungeon

Author snuke - created at 2012-07-16 21:00:00

contest problem : TGO 1st contest - writer : snuke

submissionの保存・ランキングの登録にはログインが必要です。

Ranking

Rank Point Chips User name Date
1 120 6 mas 2012-07-16 21:06:49
2 120 6 Lepton_s 2012-07-16 21:08:03
3 120 6 abcdefend 2012-07-16 21:12:33
4 120 6 climpet 2012-07-16 21:13:50
5 120 6 pasta 2012-07-16 21:20:02
6 120 6 Ktya_59 2012-07-16 21:26:59
7 120 6 sarasouju 2012-07-16 21:36:00
8 120 6 mamunine 2012-07-16 22:07:53
9 120 6 chokudai 2012-07-16 22:18:56
10 120 6 sanrensei 2012-07-16 22:27:34
11 110 7 zephoria 2012-07-16 21:26:13
12 110 7 DEGwer 2012-07-16 21:27:31
13 110 7 tokoharu 2012-07-16 21:29:15

Comments

HBDBDBDBDBDBDBDBDEAAAAAHAAAAAAAAHjBBBBBBHAAAAAAAAiGDAAAAAMAAAAAAAAAqHAHAHfAAAHAAAAAAHAGAGAGcLcMcNcMcLcHAAAAAAAAAABAAAAq
aruru - 2017-06-02 14:17:05
HBDBDBDBDBDBDBDBDEAAAAAHAAAAAAAAHjBBBBBBHAAAAAAAAiGAAAAAAHAAAAAAAAAAHAHAHfAEADABAgAAHAGAGAGcLcMcNcMcLcAAAAAAAAAAAAAAAAA
cpc_1996 - 2017-03-21 23:48:16
HBDBDBDBDBDBDBDBDEAAAAAHAAAAAAAAHjBBBBBBHAAAAAAAAiGAAAAAAHAAAAAAAAAHHAHAHfAEADABAgAAHAGAGAGcLcMcNcMcLcAAAAAAAAAAAAAAAAA
cpc_1996 - 2017-03-21 23:47:25
HBDBDBDBDBDBDBDBDEAAAAAHAAAAAAAAHjBBBBBBHAAAAAAAAiGDAAAAAMAAAAAAAAAqHAHAHfAAAHAAAAAAHAGAGAGcLcMcNcMcLcHAAAAAAAAAABAAAAq
想定解はこれだったのですが、右下の方の配置がまずかったですねw

snuke - 2012-07-16 22:59:31
行っても意味なさそうな場所が結構あるので、消去法でどこに行くべきか考える。

HBDBDBDBDBDBDBDBDEAAAAAHAAAAAAAAHjBBBBBBHAAAAAAAAiGAAAAAAHAAAAAAAAAAHAHAHfAEADABAgAAHAGAGAGcLcMcNcMcLcAAAAAAAAAAAAAAAAA
mas - 2012-07-16 22:41:43
Copyright 2012 snuke