Problem 0122 - triangle

Author Lepton_s - created at 2012-07-21 21:35:00

contest problem : Intuition contest - writer : Lepton_s

submissionの保存・ランキングの登録にはログインが必要です。

Ranking

Rank Point Chips User name Date
1 660 19 kskw 2012-07-24 22:08:51
2 640 21 snuke 2012-07-21 22:51:25
3 640 21 Ktya_59 2012-07-22 00:07:26
4 640 21 mas 2012-07-22 13:35:08
5 640 21 Lepton_s 2012-07-23 15:36:41
6 640 21 pasta 2012-07-23 15:56:27
7 640 21 zephoria 2012-07-25 17:35:16
8 640 21 sarasouju 2012-07-26 20:03:23
9 640 21 tos 2012-07-26 22:16:02
10 640 21 yos 2012-07-29 03:21:35
11 640 21 rng_58 2012-08-03 07:26:37
12 640 21 abcdefend 2012-08-08 21:19:37
13 640 21 terter 2012-10-02 03:41:58
14 640 21 sigma425 2012-10-08 21:19:18
15 640 21 minefy 2014-11-23 01:17:38
16 640 21 newgame 2015-02-06 00:44:25
17 640 21 cpc_1996 2017-05-11 00:47:32
18 640 21 _misaki 2019-07-23 13:26:01
19 400 45 ovuz 2012-11-17 12:02:59
20 370 48 obakyan 2012-10-18 01:58:12
21 360 49 Kragnir 2016-09-12 16:30:08
22 210 64 Jinhlk 2015-07-19 19:17:23
23 190 66 bananadium 2012-07-21 23:50:03
24 190 66 Nietsabes 2012-10-23 06:59:54
25 120 73 sanrensei 2012-07-21 23:38:13

Comments

[45 Chips]
EBBBEBBEABFBFHAAAEBEBEHbAAAbAABEBqAAAAAHAbAbAAAAAAACLcAAAAAAAAAEBEAqNCcAAAbbbbbAAAAAACCHAAAAAAAAAAAAAAAAFBBBEAABNcAAAAA
別問題の方針に引きずられたか…
mas - 2012-07-22 00:16:14
結構差が付いてしまいましたね。
EBBBEBBBABIFdCCFlAAAAAAbAAAbAAAAAAAAAAAAAbAbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAbbbbbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABECNdAA
snuke - 2012-07-22 00:03:38
Copyright 2012 snuke