Problem 0132 - segregation

Author Lepton_s - created at 2012-07-21 21:35:00

contest problem : Intuition contest - writer : Lepton_s

submissionの保存・ランキングの登録にはログインが必要です。

Ranking

Rank Point Chips User name Date
1 120 25 mas 2012-07-22 13:59:30
2 120 25 Ktya_59 2012-07-23 06:57:58
3 120 25 kskw 2012-07-23 08:09:27
4 120 25 pasta 2012-07-23 16:11:48
5 120 25 zephoria 2012-07-24 02:14:37
6 120 25 Lepton_s 2012-07-24 22:17:21
7 120 25 yos 2012-07-25 02:58:38
8 120 25 tos 2012-07-29 03:17:08
9 120 25 snuke 2012-08-05 14:55:46
10 120 25 abcdefend 2012-08-08 19:37:28
11 120 25 terter 2012-10-02 03:39:44
12 120 25 ovuz 2012-11-30 10:01:55
13 120 25 jajack 2014-09-20 01:05:14
14 120 25 newgame 2015-02-05 23:43:07
15 120 25 Jinhlk 2015-07-13 00:59:27
16 120 25 minefy 2016-02-01 15:45:59
17 120 25 _misaki 2019-06-13 12:35:43
18 90 28 obakyan 2012-11-06 23:53:24
19 30 34 Kragnir 2016-09-07 18:03:51

Comments

snuke先生のを短縮。固定の1はともかく0は使いたいですよね。

[25 Chips]
DDNFBAeAAEEDDBIBLcAAEEDDAAAELCcEEDDMFCAeAAEEDDCICAALeEEDDBAAALgAEE
mas - 2012-07-22 14:00:24
強引。

[28 Chips]
DDNBcCDcAEEDDBNGAAAAEEDDHBBBBBgEEDDECMdAAAEEDDCMAAAFgEEDDACAMBGAEE
mas - 2012-07-22 13:49:33
1つずつ運びました
[27Chips]
DDMCcAAEfEEDDFCMcAAAEEDDAACICLcEEDDNBcAAgAEEDDFBNcAAAEEDDAABIBLcEE
Lepton_s - 2012-07-22 00:41:22
同じものが2つ以上繋がってるところで止まってそれを増やす感じ。
3段ずつに分けて実装。
DDNFBAeAAEEDDBIBLcAAEEDDAAAELCcEEDDMFCAeAAEEDDCICLcAAEEDDAAADLBcEE
snuke - 2012-07-22 00:11:02
Copyright 2012 snuke