Problem 0138 - powers 1

Author tos - created at 2012-07-25 21:00:00

contest problem : Powerful Contest - writer : tos

submissionの保存・ランキングの登録にはログインが必要です。

Ranking

Rank Point Chips User name Date
1 90 28 tos 2014-10-30 00:00:21
2 80 29 snuke 2012-07-29 15:11:20
3 80 29 kskw 2012-08-01 00:07:55
4 80 29 newgame 2015-02-11 06:16:46
5 80 29 terter 2015-07-06 08:26:19
6 80 29 minefy 2016-05-29 21:59:45
7 80 29 aruru 2017-06-02 16:33:05
8 50 32 Ktya_59 2012-07-25 23:47:34
9 50 32 obakyan 2012-10-18 20:07:53
10 30 34 Jinhlk 2015-07-20 04:34:46
11 20 35 yos 2012-07-26 22:25:50
12 20 35 Kragnir 2016-09-18 07:34:22
13 10 36 zephoria 2012-07-25 21:26:16
14 10 49 mas 2012-07-27 15:47:19
15 10 49 _misaki 2019-03-06 03:18:08

Comments

記録よりも記憶に残るコードを心がけてみました。

DBEBBEBBBBBBEBHBBBBBBBBBBBBBHoABBBEBDCNcFBgBnAAAAAAAAABJEFeA
mas - 2012-07-31 21:45:48
bestだ〜
DBEBDBEBBFBBBDHAAACMAAAAAAAAAlAAAAFCNDHAAAAAAAAAABMcABMcAAAA
snuke - 2012-07-30 21:05:42
3のべき(いちによる表示)
tos - 2012-07-30 21:01:17
Copyright 2012 snuke